Τι είναι το σφράγισμα;

Η επανορθωτική διαδικασία, κατά την οποία αποκαθίστανται φθορές στην οδοντική επιφάνεια ονομάζεται σφράγισμα. Με τα σφραγίσματα επιτυγχάνεται η εμπόδιση των μικροβίων και βακτηριδίων να δράσουν στο εσωτερικό του δοντιού. Η κυριότερη αιτία που χρησιμοποιείται το σφράγισμα είναι όταν προσβάλλεται από τερηδόνα.

Γιατί είναι απαραίτητα τα σφραγίσματα;

Τα σφραγίσματα είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση δοντιού που έχει προσβληθεί από τερηδόνα. Η τερηδόνα εμφανίζεται κατ’ αρχήν στην οδοντική επιφάνεια και προοδευτικά δημιουργεί μία τρύπα ικανή να προσβάλει βαθύτερα στρώματα του δοντιού. Αν η τερηδόνα προχωρήσει βαθύτερα, η τερηδόνα θα μολύνει το νεύρο και θα επέλθει καταστροφή του δοντιού. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε απονεύρωση.

Ποια είναι η διαδικασία του σφραγίσματος;

Κατά τη διαδικασία του σφραγίσματος, ο οδοντίατρος αναπληρώνει το χαμένο τμήμα του δοντιού. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο χορηγείται τοπική αναισθησία και διενεργείται καθαρισμός στην περιοχή που πρόκειται να γίνει το σφράγισμα.

Στη συνέχεια γίνεται αφαίρεση των τερηδονισμένων οδοντικών ιστών και ακολούθως τοποθετείται στην «χαλασμένη» περιοχή το συνθετικό υλικό.

Εφόσον ανασυσταθεί το δόντι, το σφράγισμα λιαίνεται προκειμένου να προσαρμοστεί στην οδοντοστοιχία του ασθενή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του δοντιού.

Ποια είναι τα πιο συνήθη είδη σφραγισμάτων;

Τα συνηθέστερα είδη σφραγισμάτων που προτιμώνται από τον Οδοντίατρό είναι τα παρακάτω:

Σφραγίσματα Χρυσού: Πρόκειται για σφραγίσματα πολύ ανθεκτικά στο χρόνο (μέχρι και 20 χρόνια ζωής). Τα σφραγίσματα από το υλικό αυτό μειονεκτούν όσον αφορά το μεγάλο κόστος τους.

Σφραγίσματα Αμαλγάματος (μαύρα σφραγίσματα): Τα μαύρα σφραγίσματα είναι από τα πιο ανθεκτικά και οικονομικά υλικά. Το χρώμα τους είναι διαφορετικό από αυτό των φυσικών δοντιών και ως εκ τούτου μειονεκτεί από άποψη αισθητικής.

Σφραγίσματα Συνθετικής Ρητίνης: Τα λευκά σφραγίσματα προσαρμόζονται στο χρώμα της οδοντοστοιχίας. Ωστόσο μειονεκτούν όσον αφορά το χρόνο ζωής τους σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη σφραγισμάτων.

Σφραγίσματα πορσελάνης: Το κόστος τους είναι παρόμοιο με εκείνο των χρυσών σφραγισμάτων. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι αντιστέκεται στις χρώσεις και προσαρμόζεται στο φυσικό χρώμα των δοντιών.

Πότε συνίσταται η αντικατάσταση ενός σφραγίσματος;

Το σφράγισμα είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σπάσιμο ή αποκόλληση τμήματος τους σφραγίσματος
  • Σπάσιμο οδοντικού τμήματος
  • Εάν χαλάσει το σημείο επαφής του σφραγίσματος με τα γειτονικά δόντια
  • Εάν ο ασθενής αισθανθεί πόνο κατά τη μάσηση ή πρόσληψη υγρών
  • Χρωματισμός άκρων λευκού σφραγίσματος

Ποιο είναι το κόστος του σφραγίσματος;

Το κόστος του σφραγίσματος διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν την έκταση της τερηδονικής κοιλότητας. Σε αυτόν τον παράγοντα προστίθεται και το ενδεχόμενο η τερηδόνα να εκτείνεται στον πολφό.

Επιπλέον το κόστος μπορεί να εξαρτάται και από τη θέση που βρίσκεται το δόντι. Τελευταίος παράγοντας που καθορίζει το κόστος είναι η ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιείται.

Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά το κόστος μία μικρή τερηδονική κοιλότητα αποκαθίσταται πιο οικονομικά.

Εάν διαπιστώσετε ενόχληση κατά τη μάσηση ή την πρόσληψη υγρών, κλείστε το ραντεβού σας στο Οδοντιατρείο του Αντώνη Αδάμου και ενημερωθείτε για την καλύτερη επιλογή στα σφραγίσματα για τις δικές σας ανάγκες.